Upcoming Fixtures
News
Headline
01/11/2017 09:52
Loteri Cymru celebrates 6 months!

Fe wnaethom ysgrifennu atoch yn ddiweddar ynghylch y cyfle i’ch clwb i ennill refeniw ychwanegol trwy raglen ymgysylltu Undeb Rygbu Cymru wedi ei gytuno â Loteri Cymru. Am bob aelod sy’n clicio o’ch gwefan chi i wefan Loteri Cymru ac sy’n agor cyfrif, byddwch chi’n ennill £5. Nis oes rhaid i aelodau dalu blaendal wrth agor cyfrif ac nis oes rhiad iddynt fod yn aelodau o’ch clwb er mwyn ennill y ffi atgyfeirio o £5. Os ydych chi'n cytuno i ymuno â'r cynllun, bydd Undeb Rygbi Cymru yn gosod baneri ar eich gwefan bydd yn tracio unrhyw un sy’n ymuno o'ch gwefan, .....

READ MORE
TWITTER

Powys County Times @CountyTimes
26/07/2017 09:22:47
James Corfield, 19, from Montgomery is missing at the @royalwelshshow -call 101 if you have seen or heard from him… https://t.co/WEX8BQcBSr
Retweeted by rygbiharlech
   

Clwb Rygbi Harlech @rygbiharlech
15/07/2017 21:54:08
https://t.co/h33hcDdbfN

   

Byw'n Iach Gwynedd @BywIachGwynedd
21/06/2017 15:31:45
Awesome day @ysgolardudwy today! Over 100 kids taking part. Rugby leaders did amazing. The kids enjoyed #winwin… https://t.co/o9sEqntZI3
Retweeted by rygbiharlech
   

Clwb Rygbi Harlech @rygbiharlech
06/05/2017 10:15:53
Our game away today against @wrexhamrfc is cancelled. Only 9 players Willing to travel it's a joke . Sorry Wrexham for the short notice

   

|